KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU

Wydanie z dnia 05.02.2023 r.

Niniejsza informacja realizuje obowiązek prawny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1

z dnia 4 maja 2016 r (dalej zwanym RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielospecjalistyczna Przychodnia
“Lekarze Specjaliści” Spółka Jawna, K. Czarnecka i Wspólnicy ul. Podbielańska 16, 80-851 Gdańsk.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wielospecjalistycznej Przychodni “Lekarze Specjaliści” Spółka Jawna, K. Czarnecka i Wspólnicy – mail: HYPERLINK “mailto:mironz@interia.pl” mironz@interia.pl, tel. 502413310.

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Przychodni oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 11 dni.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy przedmiotowego rozporządzenia.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Przychodni jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Przychodni.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz
w sposób ciągły, po upływie 11 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

Call Now Button